زبان: آفریقایی

دانلود فیلم Blood Diamond 2006

دانلود فیلم Blood Diamond 2006

«سالمن وندی» (هاونسوئو) در معادن داغ و سوزان الماس در افریقای جنوبی سنگ بسیار با ارزش و خارق العاده ای را کشف می کند. «دنی آرچر» (دی کاپریو) مزدوری که تخصص اش، فروش به اصطلاح «الماس های خون» است با خبر می شود که «وندی»، الماس را در محلی پنهان کرده که هیچ کس فکرش را هم نمی کند. او از «مدی بوئن» (کانلی) روزنامه نگار امریکایی سرخورده، می خواهد تا در پیدا کردن و به چنگ آوردن آن گنج کمک کند…

دانلود فیلم

دانلود فیلم Gaia 2021

دانلود فیلم Gaia 2021

یک جنگلبان مجروح در یک ماموریت معمولی توسط دو بقای خارج از شبکه نجات می یابد. چیزی که در ابتدا یک نجات خوشایند است، مشکوک تر می شود زیرا پسر و پدر مرتدش ارادت مذهبی خود را به جنگل آشکار می کنند.