سال انتشار: 1995

دانلود فیلم Ace Ventura: When Nature Calls 1995 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Ace Ventura: When Nature Calls 1995

آس ونتورا، کارآگاه حیوانات خانگی، از یک جستجوی معنوی برای بررسی ناپدید شدن یک خفاش سفید کمیاب، حیوان مقدس یک قبیله در آفریقا، باز می گردد.

دانلود فیلم Before Sunrise 1995 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Before Sunrise 1995

زن و مرد جوانی در قطاری در اروپا با هم آشنا می شوند و یک شب را با هم در وین می گذرانند. متأسفانه، هر دو می دانند که احتمالاً این تنها شب با هم بودن آنها خواهد بود.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Casino 1995 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Casino 1995

داستان طمع، فریب، پول، قدرت و قتل بین دو دوست صمیمی رخ می‌دهد: یک مجری مافیا و یک مدیر کازینو بر سر یک امپراتوری قمار با یکدیگر رقابت می‌کنند، و بر سر یک ...

دانلود فیلم

دانلود فیلم To Die For 1995 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم To Die For 1995

"سوران استون" دقیقا می داند چه می خواهد.او آرزو دارد گوینده اخبار در تلویزیون شود و هر کاری برای رسیدن به آرزویش انجام می دهد.او هر چیز و هر کسی را که سد راهش قرار گرفته نابود می کند و..

دانلود فیلم Just Cause 1995

دانلود فیلم Just Cause 1995

یک استاد دانشگاه هاروارد پس از بیست و پنج سال برای جلب پرونده مرد جوانی سیاه پوست که به جرم قتل هولناک یک کودک به مرگ محکوم شده بود ، به اتاق بازگردانده می شود.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Nick of Time 1995

دانلود فیلم Nick of Time 1995

“جین واتسن” (جانی دپ) هنگام بازگشت از مراسم خاک سپاری همسر سابقش، به “آقای اسمیت” و “خانم جونز” بر می خورد که دخترش را می ربایند و به او اسلحه ای با شش گلوله و یک کارت رمز گشا می دهند و خط سیر “فرماندار گرانت” را در اختیارش میگذارند و به او میگویند که تنها 75 دقیقه فرصت دارد فرماندار را بکشد و اگر نه دخترش را خواهند کشت…

دانلود فیلم

دانلود فیلم GoldenEye 1995

دانلود فیلم GoldenEye 1995

سال‌ها پس از کشته شدن یک دوست و همکار مامور 00 در یک ماموریت مشترک، یک سندیکای جنایی روسی یک برنامه تسلیحاتی مخفی فضایی به نام "چشم طلایی" را می‌دزدد و جیمز باند مجبور است آنها را از استفاده از آن باز دارد.

دانلود فیلم

دانلود فیلم The Net 1995

دانلود فیلم The Net 1995

آﻧﺠﻼ ﺑﻨﺖ (ﺑﻮﻻک)، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺶ، ﺷﺮﮐﺘﻲ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ دﻳﺴﮑﺖ ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﻳﺶ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺰد او ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ. روزی ﻣﯿﺎن ﻳﮑﻲ از دﻳﺴﮑﺖ ھﺎ، ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻳﮏ ﮐﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﻳﮏ ﺗﻮطﺌﻪ ی دوﻟﺘﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ – اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲ دھﺪ…

دانلود فیلم